Trung tâm hỗ trợ

 

Trung tâm hỗ trợ khách hàng

 

Bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng, Văn phòng ban chỉ đạo về Phòng chống thiên tai:

Trụ sở: Nhà A4, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Email: pcttvietnam@mard.gov.vn

SĐT: 024.37335804