Công ty TNHH Phúc Xuyên

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • VĂN PHÒNG

    Tổ 7, khu 1, phường Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh

  • ĐIỆN THOẠI

  • EMAIL