Giám sát thiên tai

Hạ Anh

17/02/2021 2 180

Tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố công trình thủy lợi

Để chủ động đề phòng các sự cố công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố công trình thủy lợi.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra công trình thủy lợi trên địa bàn, kể cả trong thời gian không có mưa, lũ, kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, nguy cơ phát triển thành sự cố công trình. Đồng thời, xây dựng phương án ứng phó, khắc phục sự cố công trình thủy lợi; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư dự phòng, nhân lực để ứng phó kịp thời khi có nguy cơ xảy ra sự cố hoặc ngay khi sự cố xảy ra. Khi có sự cố xảy ra, cần có phương án bảo đảm nguồn nước, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh.

Bên cạnh đó, ưu tiên bố trí đủ kinh phí bảo trì, bảo đảm thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, quan trắc, kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi. Kịp thời báo cáo diễn biến sự cố, tình trạng công trình về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Tổng cục Thủy lợi).