Phản hồi khách hàng

 

Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

 

phongchongthientai.mard.gov.vn và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website phongchongthientai.mard.gov.vn

Khi phát sinh tranh chấp, phongchongthientai.mard.gov.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của phongchongthientai.mard.gov.vn và thực hiện theo các bước sau: