Thông tin- Truyền thông

Hội thảo Báo cáo nghiên cứu về Doanh nghiệp cùng tham gia phòng chống thiên tai và nghiên cứu khả thi về Quỹ bảo hiểm rủi ro thiên tai Đông Nam Á (SEADRIF)

Ngày 27/10/2020, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, phối hợp với Tổng cục phòng chống Thiên tai đã tổ chức hội thảo "Báo cáo nghiên cứu về Doanh nghiệp cùng tham gia phòng chống thiên tai và nghiên cứu khả thi về Quỹ bảo hiểm rủi ro thiên tai Đông Nam Á (SEADRIF)” gồm sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan đến quản lý thiên tai của Việt Nam và đại diện một số doanh nghiệp để tham gia đóng góp phân tích kết quả nghiên cứu, giúp hoàn thiện báo cáo và kiến ​​nghị Chính phủ xây dựng các chính sách tiếp theo phù hợp với tình hình mới về quản lý thiên tai ở Việt nam.

 

Hội thảo có sự tham dự của Ông Khusrav Sharifov, Cố vấn cao cấp của UNDP, Ông Lê Quang Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế (Tổng cục Phòng chống thiên tai), Ông Đỗ Mạnh Hùng, Quản đốc dự án GCF. Về phía doanh nghiệp có sự tham gia của Ông Hoàng Mạnh Tân, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hà, Ông Phạm Quang Huy, Giám đốc công ty NADICOM và Bà Đinh Thị Song Nga, Giám đốc Công ty TNHH Nam Thăng Long.

Mở đầu Hội thảo, Ông Hoàng Văn Dương, Tư vấn- Giám đốc - IIE Việt Nam đã Báo cáo kết quả ban đầu của hai nghiên cứu: (1) Sự tham gia của khu vực tư nhân trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, và (2) nghiên cứu về cơ chế tổ chức bảo hiểm rủi ro thiên tai Đông Nam Á (SEADRIF), do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Tổng cục phòng chống Thiên tai phối hợp với các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế thực hiện nhằm chia sẻ rủi ro tài chính khi xảy ra thảm họa thiên tai ở quy mô lớn.

 

Tiếp đó, các đại biểu chia thành 2 nhóm để thảo luận về sự tham gia của các doanh nghiệp vào phòng chống, ứng phó thiên tai. Tại đây, các đại biểu đã chỉ ra những thách thức và cơ hội cho khu vực doanh nghiệp (Chính phủ và tư nhân) trong việc tham gia quản lý Thiên tai (trước, trong và sau thiên tai) và xây dựng khả năng chống chịu của cộng đồng trước biến đổi khí hậu; những thách thức và cơ hội đối với Việt Nam, đặc biệt đối với các lĩnh vực bảo hiểm rủi ro thiên tai trong trường hợp thiên tai quy mô lớn. 


Nhóm SEADRIF

Nhóm doanh nghiệp

Kết luận hội thảo, Ông Lê Quang Tuấn cho biết Hội thảo đã thu nhận được 34 ý kiến đóng góp, trong đó bao gồm ý kiến về 11 về doanh nghiệp và 23 ý kiến về SEADRIF. Ban Tổ chức sẽ tập hợp thông tin, ý kiến, chỉnh sửa các báo cáo, trong đó bao gồm nhiều ý kiến xác đáng về việc thúc đẩy doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp về khoa học công nghệ tham gia vào sự nghiệp PCTT và trình lên Tổng cục PCTT trước khi trình lên Chính phủ để ban hành và thực thi chính sách nâng cao năng lực quản lý thiên tai, phù hợp với tình hình mới.