DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP TRONG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUẢNG THỌ II

Hoạt động dịch vụ nông nghiệp:

  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt  (Bán lẻ phân bón, thuốc trừ sâu; tưới tiêu …)
  • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

     - Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Thu mua, chế biến và tiêu thụ các loại nông sản)

  • Xử lý hạt giống để nhân giống

Chế biến và bảo quản rau quả: Sản xuất trà rau má