VietGIS là công ty Công nghệ về GIS, là nhà cung cấp giải pháp toàn diện về GIS tại Việt Nam, bao gồm các giải pháp từ khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu , thành lập bản đồ, phát triển các phần mềm và ứng dụng, đào tạo… Các ứng dụng hoạt động trên nền tảng Công nghệ thông tin, thiết bị di động và điện toán đám mây.

Hiện nay, VietGIS đã trở thành đối tác của Esri tại thị trường Việt Nam, phân phối trực tiếp các sản phẩm ArcGIS tới khách hàng. Đây là thành quả của nỗ lực không ngừng của Công ty trong những năm qua trong việc tiếp cận và quảng bá rộng rãi Công nghệ GIS ra thị trường bằng những sản phẩm Công nghệ GIS có chất lượng cao, được đối tác và khách hàng ghi nhận.