Công ty TNHH Phúc Xuyên

Đầu tư vận hành 5 tuyến xe buýt nội tỉnh và các tuyến cố định liên tỉnh

Đầu tư vận hành 5 tuyến xe buýt nội tỉnh và các tuyến cố định liên tỉnh

 • Ngân sách:

 • Thời gian triển khai:

 • Năm triển khai:

 • Chủ dự án:

 • Tình trạng:

Toà nhà thương mại Việt Phúc

Toà nhà thương mại Việt Phúc

 • Ngân sách:

 • Thời gian triển khai:

 • Năm triển khai:

 • Chủ dự án:

 • Tình trạng:

Bến xe khách thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (bến xe loại 3)

Bến xe khách thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (bến xe loại 3)

 • Ngân sách:

 • Thời gian triển khai:

 • Năm triển khai:

 • Chủ dự án:

 • Tình trạng: