Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS – VietGIS

 Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ ngập úng và sạt lở đất

Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ ngập úng và sạt lở đất

- Thu thập, điều tra, khảo sát trên lưu vực sông Ba Chẽ.
- Xây dựng các bản đồ ngập lụt
- Lập các bản đồ mức độ dễ tổn thương đối với ngập úng
- Lập các bản đồ mức độ dễ tổn thương đối với sạt lở đất.
- Đề xuất các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do ngập úng và sạt lở đất

 • Ngân sách: Nguồn sự nghiệp môi trường và nguồn hợp pháp khác

 • Thời gian triển khai: 2020

 • Năm triển khai: 2020

 • Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ

 • Tình trạng: Đang thực hiện

Thu thập, biên tập dữ liệu viễn thám và xây dựng bộ phần mềm nội bộ về quản lý khai thác cơ sở dữ liệu, viễn thám, giám sát các thiết bị quan trắc tự động

Thu thập, biên tập dữ liệu viễn thám và xây dựng bộ phần mềm nội bộ về quản lý khai thác cơ sở dữ liệu, viễn thám, giám sát các thiết bị quan trắc tự động

- Xây dựng phần mềm nội bộ quản lý dữ liệu ảnh vệ tinh, viễn thám và kết nối với hệ thống giám sát thiên tai VNDMS;
- Thu thập biên tập dữ liệu ảnh vệ tinh, sản phẩm viễn thám, bản đồ các sự kiện thiên tai và cập nhật lên phần mềm quản lý dữ liệu ảnh vệ tinh, viễn thám;
- Xây dựng phần mềm nội bộ theo dõi giám sát tình trạng truyền dữ liệu của các thiết bị quan trắc hiện trường và tích hợp, hiển thị trên hệ thống giám sát thiên tai VNDMS.

 • Ngân sách: Ngân sách nhà nước

 • Thời gian triển khai: 2020

 • Năm triển khai: 2020

 • Chủ dự án: Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai

 • Tình trạng: Đang hoàn thiện

 Dự án cấp bách về tăng cường trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng và ứng dụng công nghệ cao trong bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng cho các lực lượng kiểm lâm thuộc Tổng cục Lâm nghiệp

Dự án cấp bách về tăng cường trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng và ứng dụng công nghệ cao trong bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng cho các lực lượng kiểm lâm thuộc Tổng cục Lâm nghiệp

- Cung cấp thiết bị

- Xây dựng phần mềm Phòng cháy chữa cháy rừng

- Chuyển giao công nghệ

 • Ngân sách: Ngân sách nhà nước

 • Thời gian triển khai: 2020

 • Năm triển khai: 2020

 • Chủ dự án: Cục Kiểm Lâm

 • Tình trạng: Đang hoàn thiện

 Chuẩn hóa, tạo lập mới cơ sở dữ liệu về phòng chống thiên tai và cơ sở dữ liệu quốc gia về đê điều

Chuẩn hóa, tạo lập mới cơ sở dữ liệu về phòng chống thiên tai và cơ sở dữ liệu quốc gia về đê điều

- Rà soát, đánh giá các loại thông tin, dữ liệu hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai hiện có nhằm chuẩn hóa danh mục dữ liệu phục vụ công tác phòng chống thiên tai.
- Xây dựng bộ công cụ để tạo lập mới cơ sở dữ liệu về phòng chống thiên tai và hướng tới cơ sở dữ liệu quốc gia về đê điều.
- Biên tập, chuyển đổi dữ liệu.
- Đào tạo chuyển giao.

 • Ngân sách: Ngân sách nhà nước

 • Thời gian triển khai: 2020

 • Năm triển khai: 2020

 • Chủ dự án: Văn phòng Tổng cục Phòng, chống thiên tai

 • Tình trạng: Đang hoàn thiện