Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS – VietGIS

Tư vấn Cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu các nghiên cứu khoa học công nghệ lĩnh vực phòng, chống thiên tai toàn quốc phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai

Tư vấn Cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu các nghiên cứu khoa học công nghệ lĩnh vực phòng, chống thiên tai toàn quốc phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm phục vụ công tác vận hành và chỉ đạo

 • Ngân sách: Ngân sách nhà nước

 • Thời gian triển khai: 2018

 • Năm triển khai: 2018

 • Chủ dự án: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT – Bộ NN&PTNT

 • Tình trạng: Hoàn thành

Tư vấn xây dựng phần mềm hướng dẫn, phổ biến kiến thức trực tuyến về phòng chống thiên tai

Tư vấn xây dựng phần mềm hướng dẫn, phổ biến kiến thức trực tuyến về phòng chống thiên tai

Xây dựng phần mềm hướng dẫn, phổ biến kiến thức trực tuyến về phòng chống thiên tai

 • Ngân sách: Ngân sách nhà nước

 • Thời gian triển khai: 2018

 • Năm triển khai: 2018

 • Chủ dự án: Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Phòng chống thiên tai - Tổng Cục PCTT - Bộ NN&PTNT

 • Tình trạng: Hoàn thành

Nâng cấp hệ thống quản lý dữ liệu về mực nước lũ trên các tuyến sông có đê từ cấp III trở lên phục vụ công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng đê điều Thuộc Kế hoạch Duy tu bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều năm 2019

Nâng cấp hệ thống quản lý dữ liệu về mực nước lũ trên các tuyến sông có đê từ cấp III trở lên phục vụ công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng đê điều Thuộc Kế hoạch Duy tu bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều năm 2019

- Rà soát cấu trúc dữ liệu về mực nước lũ phù hợp với các ứng dụng phần mềm chạy trên thiết bị di động; cập nhật thông tin hệ thống đê điều, các trạm thủy văn.
- Xây dựng phần mềm dạng ứng dụng chạy trên các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android
- Hướng dẫn sử dụng.

 • Ngân sách: Ngân sách nhà nước

 • Thời gian triển khai: 2019

 • Năm triển khai: 2019

 • Chủ dự án: Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội

 • Tình trạng: Hoàn thành

Xây dựng hệ thống hỗ trợ dự báo thời tiết điểm và thiên tai khí tượng thủy văn cho khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Xây dựng hệ thống hỗ trợ dự báo thời tiết điểm và thiên tai khí tượng thủy văn cho khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

- Xây dựng phần mềm hỗ trợ dự báo, cảnh báo dông, ngập lụt đô thị và lũ trên một số hệ thống chính khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.
- Xây dựng phần mềm hỗ trợ thực hiện quy trình dự báo thời tiết điểm cho khu vực Đồng bằng Bắc Bộ
- Xây dựng phần mềm xử lý, tính toán và tạo lập các sản phẩm phục vụ dự báo thời tiết điểm cho khu vực Đồng bằng Bắc Bộ
- Xây dựng phần mềm quản lý và đánh giá chất lượng dự báo thời tiết điểm cho khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

 • Ngân sách: Sự nghiệp

 • Thời gian triển khai: 2018

 • Năm triển khai: 2018

 • Chủ dự án: Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

 • Tình trạng: Hoàn thành

 Tư vấn xây dựng và nâng cấp bộ 3 phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin cho công việc chỉ đạo điều hành tại Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai

Tư vấn xây dựng và nâng cấp bộ 3 phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin cho công việc chỉ đạo điều hành tại Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai

- Nâng cấp phần mềm Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam (VNDMS)
- Xây dựng ứng dụng Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam (App) sử dụng cho các thiết bị di động thông minh sử dụng hệ điều hành Android và IOS
- Xây dựng phần mềm quản lý CSDL dân sinh kinh tế hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai

 • Ngân sách: Ngân sách nhà nước

 • Thời gian triển khai: 2019

 • Năm triển khai: 2019

 • Chủ dự án: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai

 • Tình trạng: Hoàn thành

Xây dựng chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tọa độ mốc chỉ giới hành lang kỹ thuật và giám sát vi phạm trên nền tảng Web và GIS

Xây dựng chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tọa độ mốc chỉ giới hành lang kỹ thuật và giám sát vi phạm trên nền tảng Web và GIS

Xây dựng chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tọa độ mốc chỉ giới hành lang kỹ thuật và giám sát vi phạm trên nền tảng Web và GIS

 • Ngân sách: Sự nghiệp khoa học và công nghệ

 • Thời gian triển khai: 2020

 • Năm triển khai: 2020

 • Chủ dự án: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ

 • Tình trạng: Đang hoàn thiện